.

Cal Newport / Deep Work

 

Cal Newport en Mihaly Csikszentmihalyi

.

Toen Cal Newport de term ‘deep work’ voor het eerst gebruikte op zijn populaire blog Study Hacks in 2012, leek de term een gevoelige snaar te raken. Veel van ons vinden onvoldoende voldoening in het werk dat we doen omdat we bezig zijn met oppervlakkige, weinig zinvolle, bezigheden. Bovendien worden we daarbij voortdurend afgeleid. Geconcentreerd werken of ‘deep work’ betekent werken zonder afleiding. Zonder mobieltje, internet, collega’s of afleidende gedachten.

Om dat laatste te voorkomen moet een taak voldoende uitdaging bieden. In zekere zin sluit het begrip ‘Deep Work’ van Cal Newport daarom aan op het begrip ‘Flow’, dat enkele decennia geleden door Mihaly Csikszentmihalyi werd gemunt. In zijn boek met de gelijknamige titel (Flow >) beschrijft Csikszentmihalyi het belang van de balans tussen vermogen of talent en de uitdaging, als voorwaarde voor een gelukservaring bij het uitvoeren van een bepaalde taak. Hoe doen we dat, werken aan een intellectueel, mentaal of fysiek uitdagende taak, zonder ons te laten afleiden, zodat we geluk of voldoening ervaren? De gehele dag of een gedeelte van de dag? Het verschilt per taak, maar ook per werknemer of persoon? En hoelang kunnen we in een toestand van ‘Deep Work’ of ‘Flow’ verkeren?

Cal Newport geeft in zijn lezing voor 99U het advies te beginnen met periodes van 30 minuten en deze, wanneer het je een keer of tien is gelukt, met tien minuten te verlengen. Om een antwoord op deze vragen te vinden, kunnen we misschien iets leren van de ‘diepe slaap’. De slaap kent een 90 minuten cyclus. Geeft deze cyclus ons ook overdag enig houvast of kunnen we vier uur achter elkaar geconcentreerd en  in ‘deep work’ zijn? Volgens de slaapwetenschapper Nathaniel Kleitman is er een overeenkomst.

 

Cal Newport Deep Work

Cal Newport en Mihaly Csikszentmihalyi DEEP WORK & FLOW

Cal Newport, Nathalie Kleitman, Yerkes en Dodson

 

Nathaniel Kleinman, een wetenschapper aan de Universiteit van Chicago, bestudeerde in 1924 als een va de eerste onderzoekers de fysiologie van de slaap. Na de ontdekking, tezamen met Eugene Aserinsky, dat de slaap een 90 minuten cyclus kent, werkte hij aan de these dat dit ritme zowel in de slaap alsook overdag werkzaam is (Kleitman – Slapen en Waken >). Deze chrono biologische cyclus van 90 minuten, noemde hij de ‘Basic Rest-Activity Cycle’ of BRAC. Volgens de BRAC these zijn we niet voortdurend even alert en geconcentreerd. Na een bepaalde tijd worden we moe en verslapt de concentratie. De concentratie is ook niet voortdurend gelijk, maar volgt een zekere curve of spanningsboog.

Deze spanningsboog is verder uitgewerkt door de wetenschappers Yerkes en Dodson in “De wet van Yerkes and Dodson” (Wikipedia >). Hierin is sprake van een optimaal arousal niveau, waarvan de duur zich aanpast aan de mate van uitdaging. Is de uitdaging gering, dan kan men een lage concentratie tot maximaal twee uur volhouden. Is de uitdaging groot, dan verkort de tijd waarin men zich kan concentreren. In ons dagelijks leven zien we de spanningsbogen uit de BRAC these van Kleitman en het, veelal empirisch, werk van Yerkes en Dodson bijvoorbeeld terug in de tijdsspanne van een voetbalwedstrijd (2 x 45 minuten), de gemiddelde lengte van een documentaire of college (45-50 minuten).

We zien het ook in de borden die Veilig Verkeer Nederland langs de snelwegen plaatst met de tekst: twee uur rijden, kwartiertje rust. Twee uur is ongeveer de maximale tijdsspanne. Zouden de borden niet langs de saaie snelwegen staan, maar op een drukke plek in de stad, dan had gezien het grote verschil in uitdaging, de slogan vermoedelijk geweest: 45 minuten rijden, kwartiertje rust. Hierbij kan worden opgemerkt dat de hersteltijd in beide gevallen ongeveer 15 minuten is. Blijkbaar is een kwartier voor onze fysiologie genoeg om zich te herstellen.

 

Cal Newport Deep Work Nathaniel Kleitman Over waken en Slapen

Cal Newport Deep Work 2 uur rijden ...

De Slaapcursus heeft haar kennis voor een belangrijk deel gebaseerd op het gedachtengoed van Cal Newport, Nathaniel Kleiman, Mihaly Csikszentmihalyi en Yerkes en Dodson. Evenals de Britse acteur John Cleese bevestigen ze de these dat, om in ‘deep work’ of ‘Flow’ te geraken, een zekere afzondering belangrijk is en je te verlossen van allerhande afleiding. In zijn lezing ‘On creativity’ noemt hij dit een ‘Tortoise Mind’. Deze ‘Tortoise Mind’ of ‘schildpaddenken’ is een voorwaarde voor creativiteit en de ervaring van geluk of voldoening. Het begrip ‘Tortoise Mind’ werd gebruikt door de wetenschapper Guy Claxton in zijn boek ‘Hare Brain, Tortoise Mind. Zij we voortdurend gehaast en laten we ons snell afleiden (‘haasdenken’) dan zullen we niet tot creatieve oplossingen komen. Als we ons daarnaast uitsluitend met oppervlakkig werk bezighouden (shallow work) en niet met uitdagende werkzaamheden, dan is de kans dat we de dag afsluiten met een gevoel van tevredenheid en voldoening zeer klein.

cal newport en guy claxton

Eerstvolgende Slaapcursus

De Slaapcursus duurt één dag, kost €89 en wordt gegeven in Amsterdam. Wanneer is de volgende cursus?

Cal Newport Deep Work NAAR AGENDA

Slaapcursus Reviews

Lees hier over de ervaring van eerdere deelnemers. Wat vonden zij van deze Slaapcursus?

Cal Newport Deep Work NAAR REVIEWS

Organisaties en bedrijven

Voor organisaties, instellingen en bedrijven is een op maat gemaakt programma mogelijk. Meer informatie?

Cal Newport Deep Work NAAR INFO INSTELLINGEN

Cal Newport, John Cleese, Robert Dijkgraaf en Guy Claxton

.

Cal Newport gelooft in leegte en rust. Zijn tip: wees lui. Wie diep wil werken, moet juist veel vrije tijd nemen. Lees dus geen werkmail ’s avonds of in het weekend, stop met het zoeken naar afleiding, maar durf je te vervelen als je ergens moet wachten. Dergelijke bevindingen worden gedeeld door John Cleese, Robert Dijkgraaf (Institute for Advanced Study in Princeton) en professor Guy Claxton

.

Alex van der Hulst / 

Op het Institute for Advanced Study in Princeton, waar de Nederlandse Robbert Dijkgraaf directeur is, wordt er zo diep mogelijk gewerkt. Enthousiast legt Dijkgraaf via de telefoon uit hoe de leden de diepte in kunnen op het instituut. „Iedereen mag hier alles doen. We zijn op de hoogte van wat mensen doen, maar we controleren niks. Iemand publiceerde hier zelfs tien jaar lang helemaal niets, maar kwam na die deep dive boven met iets radicaals. Dat is belangrijk. Het draait om een sfeer van vertrouwen en een langzaam tempo. Zie het als iets wat op de bodem van een zwembad ligt: pas als het water helemaal stil is, kun je het zien. Die stilte is noodzakelijk.”

Wetenschappers die pas een paar jaar op het instituut meelopen, hebben tijd nodig die stilte te vinden. Vergaderd wordt er daarom bijna niet: slechts twee keer per jaar en niet langer dan een uur, zegt Dijkgraaf. „Dit instituut heeft de meest waardevolle en zeldzame grondstof voor grote gedachten en dat is het niets: lege ruimte en tijd. Ik daag economen uit om eens te onderzoeken wat die leegte en dus die rust, waard is, ik denk namelijk heel veel.”

Ook de onderstaande lezing ‘On Creativity’ van John Cleese en een kort interview met Guy Claxton, schrijver van ‘ Hare Brain, Tortoise Mind’ sluiten aan bij de ‘deep work’ filosofie van Cal Newport.

 

Cal Newport John Cleese
cal newport - john cleese
Cal Newport Guy Claxton

Cal Newport / Uitgaande links

.

Website Cal Newport >>>

In Deep Work, author and professor Cal Newport flips the narrative on impact in a connected age. Instead of arguing distraction is bad, he celebrates the power of its opposite: the ability to focus intensely on cognitively demanding tasks; a skill he calls “deep work.” Deep Work is an indispensable guide to anyone seeking focused success in a distracted world.

..

Cal Newport op Harvard Business Review (HBR) >>>

These behaviors are not just annoying; they have a substantial impact on productivity. I recently wrote a book called Deep Work, which details the immense professional benefits experienced when you allow people to spend long periods, without distraction, focused on cognitively demanding tasks. To eliminate the ability for knowledge workers to perform deep work is like putting assembly line workers in thick gloves that hamper their ability to manipulate their tools — it’s an absurd self-imposed handicap.

The second harm is more personal. As more knowledge workers now acknowledge, the inbox-bound lifestyle created by an unstructured workflow is exhausting and anxiety-provoking. Humans are not wired to exist in a constant state of divided attention, and we need the ability to gain distance from work to reflect and recharge. Put simply, this workflow, which can transform even the highest skilled knowledge workers into message-passing automatons, is making an entire sector of our economy miserable.

.

Cal Newport: “Follow your passion is a bad advice” >>>

American culture is obsessed with the idea that we need to “find our passion” in order to be happy and successful. But there’s a problem: “It’s astonishingly bad piece of advice,” says best-selling author Cal Newport. We have no pre-existing passion. Instead, passion is found by first building a rare and valuable talent and using it to take control of your career path. In other words, be so good and work so hard that no one can ignore you.

.

NRC / Concentratie Heel geconcentreerd werken, zonder afgeleid te worden: hoe doe je dat? Wetenschapper Cal Newport deed onderzoek naar ‘deep work’. Door Alex van der Hulst / 30 maart 2016 / NRC Next Bijlage >>>

.