Slaapdeskundige Professor Gerard Kerkhof

Gerard Kerkhof

Professor Gerard Kerkhof is hoogleraar Psychofysiologie van de 24-uurs ritmiek en slaap aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarnaast is hij als adviseur verbonden aan Safe at Shiftwork dat als eerste een online coachingsprogramma aanbiedt om medewerkers gezond en fit te houden.

Professor Gerard Kerkhof heeft ook een eigen website. Wil je deze bezoeken? Klik dan op onderstaande link.

Op deze pagina vind je in chronologische volgorde verwijzingen (links) naar de meest belanghebbende artikelen, publicaties en boeken en interviews over, met en van slaapdeskundige Gerard Kerkhof.

Net als Eus van Someren, Ton Coenen, Ingrid Verbeek en Hans Hamburger behoort Gerard Kerkhof, tot de eerste Nederlandse ontdekkers van ‘slaapland.’

Wil je meer weten over andere Nederlandse slaapdeskundigen?

Klik dan op onderstaande link. 

Slaapdeskundige Professor Gerard Kerkhof

Net als Eus van Someren, Ton Coenen, Ingrid Verbeek en Hans Hamburger behoort Gerard Kerkhof tot de eerste Nederlandse ontdekkers van ‘slaapland.’ Met zijn ervaring en expertise wil Gerard Kerkhof via ondezoek, onderwijs, artikelen, interviews en een eigen website een bijdrage leveren aan het verbeteren van ons slaapgedrag, want de ontregeling van het slaap- waakritme kan grote gevolgen hebben. Het gevolg is dat we overdag minder scherp zijn, onderpresteren, geneigd zijn meer risico te nemen en minder collegiaal zijn.

Gerard Kerkhof ergert zich …

Slaapdronken politici

Professor Gerard Kerkhof ergert zich regelmatig aan politici die koketteren met hun gebrek aan nachtrust. ‘Al die Brusselse vergadertijgers die zichzelf op de borst kloppen omdat ze wéér een nacht hebben doorgehaald voor het volk. Agenten zouden ze ’s ochtends moeten opwachten om bekeuringen uit te schrijven. Uit werkelijk honderden studies blijkt hoe slecht mensen gaan functioneren bij slaapgebrek.

Kort slapen is ongezond

Je vermogen om weloverwogen beslissingen te nemen daalt tot het niveau van iemand die dronken is. En in die geestestoestand moet je dan samen een oplossing voor het conflict in de Oekraïne bedenken. Kort slapen is bovendien slecht voor de gezondheid, zegt Kerkhof. ‘Hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes, vroegtijdig overlijden: vanaf minder dan acht uur slaap per nacht zie je het risico in rap tempo toenemen.’

Verantwoording Bron. Dit artikel is op 7 november 2000 geschreven door Tonie Muddeen verscheen in de Volkskrant.

Professor Gerard Kerkhof:

‘We slapen te weinig’

Van slapeloosheid is sprake als iemand gedurende drie maanden meer dan drie keer per week grote problemen heeft met slapen. Vooral voor jong volwassen liet het onderzoek verontrustende cijfers zien. Maar liefst bijna de helft van de Nederlandse vrouwen tussen de 18 en 20 jaar heeft slaapproblemen.

Een probleem van epidemische omvang

De effecten daarvan zijn niet gering. Op de korte termijn zijn de consequenties duidelijk: je gaat onderpresteren, je stemming is beneden peil, je bent slaperig, kunt je niet concentreren. En op de lange termijn kunnen slaapproblemen nog ingrijpendere gevolgen hebben. ‘We hebben het over een probleem van epidemische omvang.’

Meer bewustzijn over slaapproblemen

De afgelopen jaren zag de slaaponderzoeker de aanloop bij slaapcentra in het hele land toenemen. Slaapcentrum Haaglanden, waar hij zelf werkt, had vijftien jaar geleden 1000 tot 1500 patiënten. Inmiddels zijn dat er 2000 per jaar. De slaapcentra in Amsterdam en Heeze melden een vergelijkbare tendens. ‘Het kan natuurlijk zijn dat er meer bewustzijn over slaapproblemen is. Huisartsen verwijzen sneller door, en met het slaap- waakonderzoek hebben we veel aan bewustwording gedaan.

Verantwoording Bron. Dit artikel is op 30 november 2015 geschreven door Lorianne van Gelder en verscheen in Het Parool

Slaapdeskundige Professor Gerard Kerkhof

Gerard Kerkhof: ‘De wekker staat nooit goed’

Hoeveel uur slaapt professor Gerard Kerkhof, hoogleraar psychofysiologie aan de Universiteit van Amsterdam en hij werkt in het Centrum voor Slaap- en Waakstoornissen van het Medisch Centrum Haaglanden. “Ik ga om half twaalf naar bed”, zegt hij. “Ik lees nog wat en dan val ik heel snel in slaap. Om vier uur word ik even wakker en om zes uur gaat de wekker.”

Niet sollen met slaap

Professor Gerard Kerkhof vindt dat mensen ‘af moeten van het idee dat ze kunnen sollen met hun slaap’. Uit onderzoek, zegt hij, blijkt dat het effect van 20 uur waken vergelijkbaar is met het effect van twee maal de toegestane hoeveelheid alcohol in het bloed. ‘Denk aan iemand die net de nachtdienst is ingegaan en de volgende ochtend met de auto naar huis rijdt.’

Minder of meer slaap

Kerkhof zou graag willen uitzoeken hoe lang mensen in Nederland gemiddeld slapen, of dat minder dat wordt en hoe het met hen gaat. Wat zou een groot opgezette studie in Nederland kunnen opleveren? “Om te beginnen bewustwording. Dat slaaptekort een effect op de stemming heeft, op veiligheid, op prestaties in het algemeen, op de volksgezondheid.”

Weinig of slechte slaap

Slaapdeskundige Ton Coenen zou niet weten waarom mensen in de westerse wereld ‘chronisch slaapgedepriveerd’ zouden zijn. “We slapen gemiddeld 7 uur”, zegt hij. “Dat is korter dan vroeger. Maar er is geen bewijs dat het te weinig is. Waarom worden mensen bang gemaakt? Ik ageer daartegen. Weinig slaap is het probleem niet, zegt hij. Slechte slaap is het probleem.”

Verantwoording Bron. Dit artikel verscheen in het NRC. Wil je het volledige artikel lezen? Klik dan op onderstaande link.

Meditatie en slaap

‘Wie mediteert heeft minder slaapbehoefte’

NRC schreef onlangs over vroeg opstaan en mensen die hun wekker wat eerder zetten om nog vóór het ontbijt van alles te doen. Onder andere slaapdeskundige Ingrid Verbeek van het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe komt aan het woord. In het artikel zegt zij: „Mensen die mediteren hebben minder slaapbehoefte, omdat ze tijdens het mediteren gedeeltelijk herstellen.”

Gerard Kerkhof: ‘meditatie helpt bij slapeloosheid’

We bellen met professor Gerard Kerkhof, hoogleraar psychofysiologie en slaapdeskundige. „Als je veel mediteert is het nog steeds aanbevolen om zeven tot acht uur per dag te slapen. Het zou wel kunnen dat de mensen in dit onderzoek hun lichte slaap min of meer vervangen door meditatie. In plaats van twee á drie uur lichte slaap besteden zij die tijd aan meditatie. Maar dat zou dan geen tijdswinst opleveren.” Meditatie helpt volgens Gerard Kerkhof wel mensen die last hebben van slapeloosheid. „Meditatie kan er dan voor zorgen dat mensen zich goed en rustig voorbereiden op de slaap.”

De groep die mediteerde, sliep aanzienlijk beter

Dat is ook aantoonbaar bewezen. Vorig jaar bleek uit een onderzoek aan de universiteit van Zuid-Californië in Los Angeles onder ouderen met slapeloosheid dat meditatie op de korte termijn kan helpen. De groep met ouderen die ongeveer twintig minuten per dag mediteerden, sliep aanzienlijker beter dan de groep die ‘slaapeducatie’ volgde.

Positieve punten

In andere studies naar meditatie worden nog meer positieve punten genoemd. Zo bleek dit jaar uit onderzoek in Kopenhagen dat patiënten dankzij meditatie beter uitrusten. In andere onderzoeken wordt de verwachting uitgesproken dat meditatie nog meer positieve effecten heeft, maar veel van deze onderzoeken zijn met een te kleine groep gedaan om er daadwerkelijk een harde uitspraak over te kunnen doen.

Verantwoording Bron. Dit artikel verscheen op 5 april 2016 in het NRC. en is geschreven door Diederik Huffels. Wil je het volledige artikel en de conclusie lezen? Klik dan op onderstaande link.

Slaapdeskundige Professor Gerard Kerkhof

De Gevolgen van slaaptekort op je werk

Te weinig slaap is slecht voor je werk: je bent minder productief, je maakt meer fouten, neemt grotere risico’s en je meldt je vaker ziek. Wat zijn de effecten van slaaptekort op je werk en wat kun je er zelf aan doen?

Slechter functioneren

Als je te weinig slaapt, heeft dat een sterk negatief effect op alle aspecten van je functioneren, schrijft het World Economic Forum. Te weinig slaap vermindert je besluitvaardigheid, reactiesnelheid, geheugen en communicatievermogen met naar schatting 20 tot 50 procent.

Meer fouten

“Wie vermoeid is, is minder gevoelig voor feedback en speelt slechter in op veranderende omstandigheden”, zegt emeritus hoogleraar psychofysiologie Gerard Kerkhof (Universiteit van Amsterdam). “Je hebt moeite om gaandeweg processen bij te stellen. De kans op fouten wordt groter.”

Korter lontje en te veel risico

Als je moe bent, raak je sneller geïrriteerd, aldus Gerard Kerkhof. “Dat is niet goed voor de communicatie tijdens het werk. Bovendien nemen vermoeide mensen grotere risico’s. Ze schatten de kans op een succesvolle uitkomst van een besluit hoger in dan uitgeruste collega’s. Anderzijds onderschatten ze de risico’s van besluiten. Dat is een belangwekkend gegeven, met name voor managers en leidinggevenden.

Verantwoording Bron.Advatorial in het FD.Wil je het volledige artikel lezen? Klik dan op onderstaande link.

Slaapdeskundige Professor Gerard Kerkhof

Interne links ‘Gerard Kerkhof’

Deze pagina is onderdeel van de hoofdpagina Slaapdeskundigen’ en ‘slaaponderzoekers.’

Slaaponderzoekers

Slaaponderzoeker zijn denkers, journalisten, schrijvers, kunstenaars en wetenschappers met diverse achtergronden en specialisaties, maar ook met uiteenlopende meningen, inzichten en oplossingen. Logisch, want slaap is complex en de oplossingen voor slaapproblemen en slaapstoornissen zijn zelden eenduidig. Op de pagina slaaponderzoekers vind je in chronologische volgorde verwijzingen (links) naar de belangrijkste artikelen, publicaties, boeken en interviews van verschillende nationale en internationale slaaponderzoekers.

Op deze pagina vind je verwijzingen naar: Jim Horne, Mark Mieras, Catelijne Elzes, 

Slaapdeskundigen

De hoopagina ‘slaapdeskundigen’ bevat samenvattingen van artikelen, publicaties, boeken, interviews en lezingen van Nederlandse slaapdeskundigen en slaaponderzoekers die een belangrijke bijdrage leveren aan ons inzicht in slaap en slaapstoornissen. Met hun artikelen, publicaties, boeken, interviews hebben ze een mogelijke oplossing van slaapproblemen en slaapstoornissen dichterbij gebracht.

Op deze pagina vind je verwijzingen naar andere Nederlandse  slaapdeskundigen en slaaponderzoekers als: Eus van Someren, Gerard Kerkhof, Ingrid Verbeek, Hans Hamburger, Ton Coenen, Stefan Lucius, Peter Meerlo, Michelle van Laethem, Jaap Lancee, 

Het artikel ‘Eus van Someren’ is voor het laatst bijgewerkt in april 2019.