Michelle van Laethem slaap en slaapdeskundige

Slaapdeskundigen

Michelle van Laethem

Michelle van Laethem over werk en slaap

Ongeveer een derde van de Westerse bevolking rapporteert slaapproblemen door werkstress. Werknemers met slaapproblemen zitten in een vicieuze cirkel. Door stress hebben ze slaapproblemen en omdat ze bang zijn door hun slaapproblemen niet meer goed te functioneren, hebben ze stress. Arbeidspsycholoog Michelle Van Laethem onderzocht de relatie tussen werk en slaap.

Michelle van Laethem slaap en slaapdeskundige

Michelle Van Laethem

Een tekort aan slaap kan op de lange termijn voor gezondheidsproblemen zorgen. Michelle Van Laethem onderzocht de relatie tussen werkstress en slaap. Ze toont aan dat werkstress en slaap elkaar beïnvloeden en dat piekeren een grote rol speelt in deze wederkerige relatie.

Slaapkwaliteit

Met haar onderzoek laat Michelle Van Laethem zien dat werkstress een ongunstig effect heeft op de slaapkwaliteit en dat een slechte nachtrust voorspellend is voor verhoogde werkstress. Werkgerelateerd piekeren blijkt een belangrijk onderliggende mechanisme in die wederkerige relatie tussen werkstress en slaap.

Een vicieuze cirkel

Michelle Van Laethem: ‘Het lijkt erop dat het proces een vicieuze cirkel is. Stress zorgt voor slechte slaap, en dat zorgt op zijn beurt weer voor extra werkstress.’ Van Laethem vond deze resultaten in twee soorten onderzoeken. Langetermijnstudies waarbij in totaal ruim drieduizend deelnemers uit Nederland en Zweden meerdere malen bevraagd werden. Dit gebeurde met tussenpozen van één á twee jaar.

Tijdig bespreken

In haar proefschrift doet Michelle Van Laethem  enkele aanbevelingen voor werkgevers. Ze noemt onder andere de zorg voor een goede balans in werk-rustschema’s. Daarnaast adviseert ze de werkgevers professionele ondersteuning te zoeken bij werkstress en slaapproblemen. De werknemer adviseert ze om werkgerelateerde stress- en slaapklachten tijdig met de leidinggevende te bespreken.

Werkgevers

Een goede nachtrust lijkt misschien in eerste instantie een individuele verantwoordelijkheid van werknemers, zegt Michelle Van Laethem. “Maar ook werkgevers hebben een grote rol. Een van de belangrijkste: gun werknemers vrije tijd, en verwacht niet dat ze altijd maar bereikbaar zijn via telefoon of e-mail.”

Naar bed gaan moet je voorbereiden

Naar bed gaan moet je voorbereiden, zegt Michelle van Laethem. “Het is belangrijk om 1,5 tot 2 uur voordat je naar bed gaat, geen al te activerende dingen meer doet. Het is niet verstandig om laat op de avond nog een werkmailtje te lezen. Dat activeert de hersenen en kan leiden tot stress.”

Rob de Ron

Voldoende pauze en rustmomenten overdag bevorderen de nachtrust. Dat zegt slaapdeskundige Rob de Ron van slaapcursus.nl. “Wie de hele dag maar door rent en geen rust neemt, moet alle prikkels en indrukken in de nacht verwerken. Dat leidt tot een onrustige slaap. Wie daarentegen genoeg pauzes neemt door de dag heen, gaat in zekere zin uitgerust naar bed en komt zo aan een betere en diepere slaap toe. Werkgevers kunnen hun personeel helpen om hun werkdag zodanig in te richten dat er voldoende rustmomenten zijn. De Ron: “Wijs mensen op het belang van pauzes en vertel ze dat het goed is om in de middag even naar buiten te gaan.”

Michelle van Laethem

Slaapcursus voor organisaties en bedrijven

Afwisseling van activiteit gedurende de dag heeft invloed op de slaapkwaliteit van werknemers. Pauze en rust gedurende de werkdag, zijn dan ook de ‘vrienden van de slaap’. Maar wat is een goede pauze en om de hoeveel tijd neem je die? Wat is eigenlijk het verschil tussen pauzeren en rusten? Goed slapen vraagt een 24-uurs benadering. De kennis van Rob de Ron over slaap en slaapproblemen is grenzeloos. Hij beantwoordt elke vraag op een persoonlijke manier.

Sinds juni 2016 is Michelle Van Laethem werkzaam als Assistant Professor aan de Universiteit van Amsterdam. Ze bouwt daar voort op haar onderzoek naar piekeren, werkstress en slaap. Michelle van Laethem zal onder meer onderzoeken hoe stress, piekeren en slaap gerelateerd zijn aan prestaties en creativiteit. Ook kijkt ze hoe verbondenheid van werknemers met hun werkplek hun slaap en werkprestatie beïnvloeden. Wie piekert, slaapt slecht en wie slecht slaapt, heeft meer stress concludeert Michelle van Laethem. Hoe doorbreek je die vicieuze cirkel? Lees het volledige artikel in het NRC

Michelle van Laethem

Michelle van Laethem staat op 4 januari 2018 op pagina 2, positie 1. Michelle van Laethem staat op 16 februari 2018 op pagina 1, positie 3.