Slaapkwaliteit werknemers

Slaapkwaliteit werknemers. Slecht slapen is slecht voor het werk en slecht voor de werknemers. Investeren in de slaapkwaliteit van uw werknemers wordt dan ook rijkelijk beloond. Een kleine handreiking in de vorm van een slaaplezing, slaapworkshop of slaapcursus kan veel voor hen betekenen.

Slaapkwaliteit werknemers. Masterclass over slaap en slaapproblemen. Rijks Universiteit Groningen

Slaapkwaliteit werknemers. Masterclass over slaap en slaapproblemen. Rijks Universiteit Groningen

Investeren in slaapkwaliteit werknemers loont

Voor het waarborgen van de inzetbaarheid van uw personeel is het van belang om (psychische) klachten voor te zijn om uitval in verzuim te voorkomen. Alert zijn op stresssignalen als voorbode voor psychische klachten was lange tijd het devies. Leidinggevenden zijn inmiddels bewuster geworden en vaak ook getraind in het herkennen van stresssignalen, maar psychisch verzuim blijft desondanks toenemen. Daarom is er een nieuwe aanpak nodig. Besteed ook eens aandacht aan slaap, want investeren in de slaapkwaliteit van uw werknemers loont.

Slaapkwaliteit werknemers. ARBONED. J. Machek & A. Geraedts

Slaapkwaliteit werknemers. Investeren in slaapkwaliteit werknemers loont

In veel gevallen kan een kleine handreiking in de vorm van een slaapcursus of slaapworkshop al aantoonbaar de kwaliteit van slaap verbeteren.

Slaapkwaliteit werknemers

Slaapkwaliteit werknemers

Niet goed slapen kan dus grote gevolgen hebben. Eén slechte nacht heeft al meetbaar effect op het niveau van met name cognitief en emotioneel presteren. Als de slaapproblemen aanhouden, zijn de gevolgen niet te negeren. Ons hele systeem raakt ontregeld, zowel fysiek als mentaal en emotioneel.

Werknemers die goed slapen zijn productiever en socialer

Dit inzicht vraagt om een actieve aanpak van slaap- problemen, want omgekeerd gaat het verhaal ook op. Werknemers die goed slapen zijn productiever, maken minder fouten, melden zich minder vaak ziek, én verzuimen minder! Ook blijken werknemers die goed slapen zich eerder aan regels en voorschriften te houden. Ze vertonen minder ongewenst gedrag, zijn socialer naar hun collega’s en zijn minder vaak betrokken bij onderlinge conflicten.

Investeren in slaapkwaliteit werknemers loont

Daarbij blijkt het niet uit te maken wat de uitgangssituatie is van de werknemers. Simpelweg het verbeteren van de slaapkwaliteit ten opzichte van de gegeven uitgangssituatie leidt tot betere prestaties over de gehele linie. Kortom, goed slapen is goed voor het werk en investeren in slaapkwaliteit van uw werknemers wordt rijkelijk beloond.

Wat kunnen we doen tegen slaapproblemen?

Gesprekken over de kwaliteit van slaap zijn nog geen gemeengoed op de werkvloer. Ook al lopen er in iedere organisatie collega’s rond die klagen over vermoeidheid of een slechte nachtrust. Het gemor wordt zelden als een serieus signaal van naderend onheil opgepikt. Sterker nog, klagende collega’s behoren volgens peilingen tot een van de belangrijkste irritaties op het werk. De hints die slechtslapers geven, zullen dus niet snel worden beantwoord met geïnteresseerde en verdiepende vragen. Laat staan met serieuze pogingen om de slechtslaper waar mogelijk te helpen grip te krijgen op zijn of haar slaap.

Uit eigen onderzoek van ArboNed blijkt, dat van de bedrijven waar slaaptekort een probleem is, 70% van de mensen aangeeft slaapproblemen vooral te zien als een privé-aangelegenheid, en dat de werk- gever daar geen invloed op heeft. Medewerkers die zich ziek melden met psychische klachten zullen daarom zelden slecht slapen noemen als reden voor de ziekmelding en ook niet direct het verband tussen een verstoorde slaap en de ontstane klachten leggen.

Slaapkwaliteit werknemers

Trainen in het herkennen van signalen

In de behandeling van een zieke werknemer gaat de aandacht veelal uit naar de aangeboden klacht. Hierdoor is de kans groot dat de slaapklachten sluimerend blijven bestaan, terwijl werknemers aan de slag gaan om hun primaire klacht op te lossen. Het risico is dan groot dat de werknemer terugvalt in ziekte en verzuim. Daarom is het belangrijk om leidinggevenden te trainen in het herkennen van signalen die slaapproblemen bij werknemers verraden.

Investeren in slaapkwaliteit werknemers loont

Mensen die slecht slapen verzuimen meer en vaker. Ook hebben ze concentratieproblemen, moeite met plannen en het houden van overzicht. daarnaast is er een grotere kans op het maken van fouten, met een toenemend risico voor de veiligheid. Ook emotioneel gaat het slechte slapen ons niet in de koude kleren zitten. We worden prikkelbaar en zijn minder bestand tegen de druk van werk.  Slecht slapen maakt vatbaarder voor kritiek en ons algehele gevoel van welzijn daalt. Kortom, slecht slapen is slecht voor het werk.

Effectieve aanpak

Dit inzicht vraagt om een actieve aanpak van slaap- problemen, want omgekeerd gaat het verhaal ook op. Werknemers die goed slapen zijn productiever, maken minder fouten, melden zich minder vaak ziek, én verzuimen minder! Ook blijken werk- nemers die goed slapen zich eerder aan regels en voorschriften te houden. Daarnaast vertonen zij minder ongewenst gedrag, zijn socialer naar hun collega’s handvatten te bieden hoe hier effectief op in te spelen. Op die manier kunnen preventieve stappen worden genomen.

Slaapcursus een bewezen effectieve oplossing

Voor het signaleren van slaapproblemen heeft de werkgever overigens nog meer ijzertjes in het vuur. Als slaapproblemen een veelvoorkomend probleem zijn binnen de organisatie, biedt een slaapcursus een bewezen effectieve oplossing.

Slaapkwaliteit werknemers

Slaapkwaliteit werknemers. Slaapworkshop voor Young Neste

Slaapkwaliteit werknemers.  Herzien op 7 januari 2018. Pagina herzien op 30 maart 2018. Pagina staat op dat moment op positie 1.