Werkstress en slaapproblemen

Werkstress en slaapproblemen. Ongeveer een derde van de Westerse bevolking rapporteert slaapproblemen door werkstress. Werknemers met slaapproblemen zitten in een vicieuze cirkel. Door stress hebben ze slaapproblemen en omdat ze bang zijn door hun slaapproblemen niet meer goed te functioneren, hebben ze stress. Arbeidspsycholoog Michelle Van Laethem onderzocht de relatie tussen werkstress en slaapproblemen.

Werkstress en slaap, Werkstress en slaapproblemen, Slaapproblemen door werkstress, Michelle van Laethem

Masterclass over werkstress en slaapproblemen door Rob de Ron. Rijks Universiteit Groningen

Arbeidspsycholoog Michelle Van Laethem

Ongeveer een derde van de Westerse bevolking rapporteert slaapproblemen door werkstress. Een tekort aan slaap kan op de lange termijn voor gezondheidsproblemen zorgen.

Arbeidspsycholoog Michelle Van Laethem onderzocht de relatie tussen werkstress en slaap. Ze toont aan dat werkstress en slaap elkaar beïnvloeden en dat piekeren een grote rol speelt in deze wederkerige relatie.

Werkstress en slaap, Werkstress en slaapproblemen, Slaapproblemen door werkstress, Michelle van Laethem

Slaapproblemen door werkstress

Met haar onderzoek laat Michelle Van Laethem zien dat werkstress niet een ongunstig effect heeft op de slaapkwaliteit en dat een slechte nachtrust voorspellend is voor verhoogde werkstress. Werkgerelateerd piekeren blijkt een belangrijk onderliggende mechanisme in die wederkerige relatie tussen werkstress en slaap.

Een vicieuze cirkel

Michelle Van Laethem: ‘Het lijkt erop dat het proces een vicieuze cirkel is. Stress zorgt voor slechte slaap, en dat zorgt op zijn beurt weer voor extra werkstress.’ Van Laethem vond deze resultaten in twee soorten onderzoeken. Langetermijnstudies waarbij in totaal ruim drieduizend deelnemers uit Nederland en Zweden meerdere malen bevraagd werden. Dit gebeurde met tussenpozen van één á twee jaar.

Werkstress en slaapproblemen tijdig bespreken

In haar proefschrift doet Michelle Van Laethem  enkele aanbevelingen voor werkgevers. Ze noemt onder andere de zorg voor een goede balans in werk-rustschema’s. Daarnaast adviseert ze de werkgevers professionele ondersteuning te zoeken bij werkstress en slaapproblemen. De werknemer adviseert ze om werkgerelateerde stress- en slaapklachten tijdig met de leidinggevende te bespreken.

Rob de Ron

Werkstress en slaap, Werkstress en slaapproblemen, Slaapproblemen door werkstress, Michelle van Laethem

De afwisseling van activiteit gedurende de dag heeft invloed op de slaapkwaliteit van werknemers. Pauze en rust gedurende de werkdag, zijn dan ook de ‘vrienden van de slaap’. Maar wat is een goede pauze en om de hoeveel tijd neem je die? Wat is eigenlijk het verschil tussen pauzeren en rusten? Goed slapen vraagt een 24-uurs benadering. De kennis van Rob de Ron over slaap en slaapproblemen is grenzeloos. Hij beantwoordt elke vraag op een persoonlijke manier.

Werkstress en slaap, Werkstress en slaapproblemen, Slaapproblemen door werkstress, Michelle van Laethem

Sinds juni 2016 is Michelle Van Laethem werkzaam als Assistant Professor aan de Universiteit van Amsterdam. Ze bouwt daar voort op haar onderzoek naar piekeren, werkstress en slaap. Ze zal onder meer onderzoeken hoe stress, piekeren en slaap gerelateerd zijn aan prestaties en creativiteit. Ook kijkt ze hoe verbondenheid van werknemers met hun werkplek hun slaap en werkprestatie beïnvloeden.

Werkstress en slaap in het NRC

Stress verslechtert slaap, slecht slapen verergert werkstress. Piekeren. Arbeidspsycholoog Michelle Van Laethem onderzocht de relatie tussen werkstress en slaap. Conclusie: wie piekert, slaapt slechter en wie slecht slaapt, heeft meer stress. Hoe doorbreek je die vicieuze cirkel? Lees het volledige artikel in het NRC

werkstress en slaapproblemen

Slaapcursus over werkstress en slaapproblemen door Rob de Ron. Young Nestle Amsterdam

Werkstress en slaapproblemen

Werkstress en slaapproblemen staat op 4 januari 2018 op pagina 1, positie 3. Op 30 maart op pagina 1, positie 4. Opnieuw minimale veranderingen ingevoerd. Niet gefetcht.