Niet kunnen doorslapen

Niet kunnen doorslapen

Niet kunnen doorslapen is vervelend en vermoeiend.

Wat kun je doen om beter te slapen?

Er zijn veel mensen die ’s nachts te vroeg wakker worden en niet kunnen doorslapen. Als je deze slaapklacht pas ’s avonds of ‘s nacht wilt oplossen, ben je altijd te laat. Niet kunnen doorslapen is een 24 uurs probleem dat vraagt om een 24 uur oplossing. Richt je niet alleen op de kwaliteit van de nacht, maar ook op de kwaliteit van je dag. De Slaapcursus helpt je daarbij.

Niet kunnen doorslapen

Wanneer je zonder veel moeite inslaapt, maar na een aantal uren slaap wakker wordt en niet meer goed doorslaapt, spreken we van doorslaap problemen. Meestal word je wakker na de kernslaap, die zo’n vier tot vijf uur duurt. Het kan zijn dat je tegen de ochtend weer in slaap valt.

Niet kunnen doorslapen en leeftijd

Naar mate we ouder worden hebben we minder diepe slaap nodig dan wanneer we jong zijn. Eenmaal volgroeid, zo rond de pubertijd, zien we een sterke daling van de melatonine productie. Die melatonine productie blijft gedurende ons hele leven dalen. Dit en andere factoren maken dat de slaap met het stijgen der jaren steeds minder diep gaat worden. We slapen lichter, wat maakt dat we sneller wakker worden. Eenmaal wakker is het voor sommige mensen lastig om verder te slapen. 

De oorzaken van niet kunnen doorslapen

Toch liggen de oorzaken niet alleen in de veranderingen door leeftijd. Veel slechte slapers zijn van nature waakzamer en alerter dan goede slapers. Dat maakt dat ze sneller wakker worden van geluiden, maar ook van hun eigen gedachten. Slaapdeskundige Eus van Someren bevestigt dit beeld van de slechte slaper van nature zeer alerte mensen zijn.

Hersenmechanismen verschillen van goede slapers

Bepaalde hersenmechanismen van mensen die moeilijk inslapen of doorslapen verschillen van die van goede slapers. Dat uit zich mooi in een reactietaakje. Als je goede slapers hun nachtrust ontzegt en daarna een reactietaakje laat doen, zijn ze langzaam. Sommige slapelozen daarentegen hebben juist de neiging om sneller te reageren. Ze lijken eigenlijk vierentwintig uur per dag waakzaam, alert en paraat. Niet kunnen doorslapen dan ook een 24-uurs probleem, dat vraagt om een 24-uurs benadering. 

We moeten de slapeloze medemens met respect behandelen

Van Someren vindt het een mooie gedachte dat vroeger, in primitieve stammen, het misschien de slapeloze medemens was die voor het voortbestaan van onze soort zorgde. Doordat ze wakkerder zijn dan de gemiddelde mens stookten ze het vuur nog eens op als het dreigde te doven. Zo zorgden ze voor warmte en hielden zo de roofdieren op afstand. Eus van Someren: “Eigenlijk moeten we de slapeloze met respect behandelen, omdat ze misschien afstammen van de voorvaderen aan wie we ons bestaan te danken hebben”.

Niet kunnen doorslapen

“Toen Rob de Ron zijn eerste slaapcursus gaf, was hij niet zeker van zijn zaak. Wordt dit geen slome cursus met zoveel slechte slapers bij elkaar? Het omgekeerde bleek waar. De cursisten zijn juist uitzonderlijk wakkere types. Rob de Ron herkent het beeld dat ‘slaapprofessor Eus van Someren schetst van de slapeloze medemens. Van Someren vindt dat we slapeloze mensen met respect moeten behandelen omdat ze misschien afstammen van de voorouders aan wie we ons bestaan te danken hebben”.

Niet kunnen doorslapen

Eus van Someren

Slapeloosheid wordt in het wetenschapcircuit niet serieus genoeg genomen, vindt psychofysioloog Eus van Someren. ‘Dan wordt er gezegd: iedereen heeft wel eens een slechte nacht. Maar er is echt iets aan de hand in het brein van slapelozen. Bekijk hier de TEDx lezing van Eus van Someren. 

Wanneer ben je slapeloos

Als je drie maanden lang minstens drie keer per week erg ontevreden bent over je slaap en dit je functioneren overdag dusdanig beïnvloed. Het niet kunnen dooslapen moet geen externe oorzaak hebben, zoals tijdelijke stress of de slager die beneden ’s ochtends vroeg op het hakblok begint.’

Niet kunnen doorslapen

We zitten midden in een ‘slaaptekortcrisis’ schrijft zij in haar boek ‘slaaprevolutie’. En dat heeft grote gevolgen. Alleen door onze relatie met slaap te herstellen, kunnen we de controle over ons leven terugkrijgen. In deze humoristische TED talk vertelt ze over haar ervaringen met de gevolgen van een slaaptekort.

Wil je net als onderstaande bedrijven, organisaties of (onderwijs)instellingen gebruik maken van de kennis en ervaring van de Slaapcursus en een lezing of workshop organiseren? Of heb je vragen? Neem dan contact met me op.

Niet kunnen doorslapen
Niet kunnen doorslapen
Niet kunnen doorslapen
Niet kunnen doorslapen
Niet kunnen doorslapen
Niet kunnen doorslapen
Niet kunnen doorslapen
Niet kunnen doorslapen
Niet kunnen doorslapen
Niet kunnen doorslapen
Niet kunnen doorslapen
Niet kunnen doorslapen
Niet kunnen doorslapen
Niet kunnen doorslapen
Niet kunnen doorslapen
Niet kunnen doorslapen
Niet kunnen doorslapen

Niet kunnen doorslapen.