slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.

Slaapstoornis

Slaapstoornissen komen vaak voor. Zo’n kwart van de bevolking heeft er wel eens enkele dagen tot weken last van. Een slaapstoornis komen ongeveer tweemaal zoveel voor bij vrouwen dan bij mannen. Bij het vorderen van de leeftijd nemen slaapklacten toe: de helft van de mensen met een slaapstoornis komt van mensen boven de 65 jaar.

Vaak gaat het vanzelf over

Vaak gaan de klachten zonder professionele hulp vanzelf over. Een klein deel, zo’n 15 %, gaat naar de huisarts. Een huisarts met een gemiddelde praktijk wordt zo’n 90 maal per jaar geconsulteerd wegens een slaapstoornis. Hoeveel slaapklachten bij specialisten en andere hulpverleners worden gepresenteerd is niet precies bekend. Globaal genomen zijn de slaapstoornissen te verdelen in vier groepen.

Classificatie van slaapstoornissen

In 1990 is na enige jaren van internationaal overleg een classificatiesysteem ontwikkeld dat in veel landen als basis voor de diagnose en wetenschappelijk onderzoek is aanvaard. Dit systeem is de International Classification of Sleep Disorders (ICSD) genoemd. De classificatie van slaapstoornissen is hoofdzakelijk gebaseerd op soorten klachten en slechts ten dele op oorzaak.

Slaapstoornissen verdeeld in vier hoofdgroepen:

De ICSD verdeeld slaapstoornissen in vier hoofdgroepen:

1. Dyssomnieën. Bij een dysomnie slaapt men te veel (hypersomnie) of te weinig (primaire slaapstoornis of primaire insomnia).

Primaire insomnia. Primaire insomnie is de meest is voorkomende slaapstoornis. Deze kan worden onderverdeeld in drie subgroepen:

– Slaapstoornis door interne (binnen het lichaam gelegen) factoren bepaald.

– Slaapstoornis door externe (buiten het lichaam gelegen) factoren bepaald

– Slaapstoornis door schommelingen in het circadiaanse ritme

 2. Parasomnieën. Slaapstoornissen gekenmerkt door (ongewenst) gedrag dat voornamelijk tijdens de slaap voorkomt, vaak zonder dat diegene die het overkomt dit weet.

3. Secundaire slaapstoornissen (secundaire insomnia). Bij secundaire slaapstoornissen of secundaire insomnia is er een duidelijk verband tussen de slapeloosheid, een lichamelijke of psychiatrische aandoening of medicijngebruik.

4. Andere slaapstoornissen. In 2003 waren er zo’n 88 slaapstoornissen en parasomnieën beschreven. In deze categorie staan slaapstoornissen waarvan op dit moment nog onvoldoende bekend is.

slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.

Binnen één dag beter slapen

Het kan

Ik heb 1,5 week geleden de slaapcursus bijgewoond. Vanaf de eerste nacht tot heden, slaap ik veel beter. Ik word nog wel een paar keer wakker, maar slaap direct weer in. Iedere dag neem ik 20 min rust en luister ik naar de yoga nidra oefening. Ook neem ik pauzes. Dat werkt enorm ontspannend. Ik ben ontzettend blij dat ik sinds 1,5 week weer slaap en mij fitter voel. Ik wil je bedanken hiervoor, want ik was eigenlijk ten einde raad. Ik ben ook benieuwd of je nog iets van de andere cursisten hebt gehoord. En zo ja hoe het hen vergaat. Nogmaals dank en ik hoop dat je nog veel andere mensen met slaapproblemen kunt helpen. Meer reviews.

slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.

Primaire insomnie

Mensen die niet kunnen slapen door deze vorm van insomnia hebben vaak tekenen van verhoogde arousal of waakzaamheid. De oorzaak van de slechte nachtrust ontstaat niet omdat men niet kan slapen, maar omdat men te wakker is om te slapen. Er is sprake van een verhoogde spierspanning, hartslag, verbranding en zuurstofgebruik (metabolisme) zonder dat men dit soms zelf in de gaten heeft.

Zorgen maken over je slaap

Deze vorm van insomnia ontstaat door overmatige bezorgdheid of het niet adequaat verwerken van stress en spanningen, soms in combinatie met verkeerd aangeleerde, slaap verhinderende gewoonten. Het zich overmatig zorgen maken over de slaap is het belangrijkste kenmerk van deze vorm van insomnia.

Hoge mate van waakzaamheid

Omdat er sprake is van een grote mate van waakzaamheid of arousal leidt deze vorm van slaapstoornis niet altijd tot vergrote slaperigheid overdag. Zij zijn meestal niet in staat een dutje te doen wanneer zij dit proberen. Door het slaapgebrek is er wel sneller sprake van vermoeidheid en verminderde concentratie. Om hiermee om te gaan, drinken sommigen overmatig veel koffie. En dat kan er weer voor zorgen dat men tijdens de nacht slecht slaapt.

 Aanleiding

Deze slaapstoornis kan na een pijnlijke lichamelijke gebeurtenis, een mentaal stressvolle situatie ontstaan of zich in de loop der jaren ontwikkelen. Ook als de slaap verstorende gebeurtenis of situatie naar de achtergrond is verdwenen, kan de slaapstoornis blijven bestaan. Niet de situatie of gebeurtenis, maar het onvermogen om te slapen is het probleem geworden. Door de stress en vermoeidheid die dit met zich meebrengt ontwikkelt men vaak allerhande disfunctionele slaapgewoonten. Deze slaapgewoonten en de angst voor de nacht creëren een vicieuze cirkel.

slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.

De vicieuze cirkel van insomnia

Mensen met deze slaapstoornis maken zich te veel zorgen over hun slaaptekort en hun functioneren: ze zijn ongerust dat ze op hun werk of privé onvoldoende presteren. Als gevolg hiervan leren ze zichzelf aan om gespannen en angstig te worden wanneer de bedtijd nadert of wanneer ze midden in de nacht wakker worden. Terwijl zij zich zorgen maken over het in slaap vallen, worden zij steeds meer gespannen. Hierdoor wordt het steeds minder waarschijnlijk dat ze in staat zijn in slaap te vallen. Zo geraakt men in een vicieuze cirkel.

Slaapgewoonten en slaaprituelen

De gedachten richten zich vooral op het niet in staat zijn te slapen. Om maar beter te slapen probeert men van alles. Deze slaapgewoonten en slaaprituelen verergeren juist de slaapstoornis. Mensen met deze slaapstoornis denken te veel na over de slaap. Het grote verschil tussen mensen die goed slapen en mensen die slecht slapen, is dat diegene die goed slaapt juist geen enkele moeite doet en de slechte slapen zich uitput in allerhande rituelen en gewoonten.

Inadequate slaaphygiëne

Wanneer een slaapstoornis wordt veroorzaakt door een levensstijl  die niet bevorderend is voor een optimaal slapen en waken spreken we van inadequate slaaphygiëne of slaapgedrag. Dit gedrag betreft allerhande gewoonten en gedragingen die een goede slaapritme en kwaliteit verstoren. Deze slaap verstorende activiteiten zijn handelingen die ofwel te laat op de dag of in de avond worden verricht (sporten, werken, koffie of alcohol drinken, uitgaan), activiteiten die te excessief zijn of te emotioneel belastend. De ICSD maakt hierbij een onderscheid tussen activiteiten  die vooral de arousal (waakzaamheid) doen toenemen op een tijdstip dat deze niet gewenst is en gedragingen die het slaap-waakritme ontregelen. Hierbij moeten we denken aan ‘arousal bevorderende activiteiten’, aan gedragingen die het slaap- waakritme verstoren en slaap verstorende omgevingsfactoren.

Arousal bevorderende activiteiten

Tot de arousal bevorderende activiteiten rekent de ICSD bijvoorbeeld het gebruik van cafeïne houdende dranken, te veel alcohol of ‘zware’ maaltijden, maar ook het laat op de avond uitvoeren van intensieve sportieve activiteiten, van inspannende intellectuele arbeid of mentale activiteiten. Ook het laat bekijken van (spannende) films e.d. rekent de ICSD tot arousal bevorderend gedrag. Het slaap verstorende effect van de arousal bevorderende activiteit kan ook wat later in de nacht optreden, na eventueel goed inslapen.

Andere gedragingen die de slaap- waakritme verstoren

Dit zijn gedragingen betekent dat er geregeld grote afwijkingen zijn in de timing van het slapen gaan en opstaan waardoor het circadiaanse ritme verstoord raakt. Dit kan vaak voorkomen in de pubertijd, maar ook op latere leeftijd. Ook onze (stedelijke) 24 uurs maatschappij heeft invloed op deze vorm van slaapstoornis.

slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.

Primaire slaapstoornis

De Slaapcursus richt zich in de eerste plaats op primaire slaapstoornissen. De oorzaak van de slaapstoornis is dus niet medisch of psychischiatrisch en het betreft ook geen parasomnie of specifieke slaapziekte.

De motor weer echt uit kunnen zetten

Wanneer begint de dag en wanneer de nacht? Wanneer ben ik actief en wanneer is het tijd voor een pauze, een rustmoment of een slaapperiode? De grenzen tussen aan en uit -activiteit en rust- zijn bij primaire slaapstoornissen vaak vervaagd. Hierdoor blijft de motor ook ’s nachts stationair draaien en springt bij de minste beweging, gedachte of geluid direct aan. Je voelt je daardoor klaarwakker. Het lukt je niet meer om de slaap te vatten.

Dagelijkse oefeningen die helpen om ‘s nachts je motor uit te zetten

Het is de hoogste tijd om de motor opnieuw af te stellen. Dat is je tot op heden niet gelukt met slaapmiddelen of inefficiënte aanpassingen van je gewoonten. Je hebt ze vast al geprobeerd. Minder koffie drinken, oordopjes, melatonine, langer tv kijken, alcohol gebruiken of ´s avonds niet meer uitgaan. Het is alsof je een wezenlijk probleem met de motor wilt oplossen door je auto te stofzuigen of te wassen. Dat werkt niet, zoals je hebt gemerkt. Je slaapt door al deze aanpassingen zelfs slechter.

Als de motor helemaal stil is kun je slapen

Op de Slaapcursus leg ik uit waarom je aanpak tot op heden juist de vicieuze cirkel van slapeloosheid versterkt en leer ik je wat wel werkt. Dat is voor iedereen die worstelt met slapeloosheid net iets anders. Ik vertel je daarom wat jij overdag kunt doen en laten om ’s nachts goed te slapen. Zo leer je wanneer je het beste actief kunt zijn en hoelang je het beste kunt `doorrijden`, maar ook wanneer je terugschakelt, pauzeert of rust neemt. Pauze en rust zijn overdag de vrienden en voorbereiders van je slaap.

slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.

Ook deelnemen?

De Slaapcursus kost €155. Wil je samen met iemand komen? Dan betaal je ieder €135. De cursus is van 09.30 tot 17.00 uur. Aan het eind van de Slaapcursus krijg je drie slaapoefeningen mee naar huis.

Kijk hier voor de eerstvolgende cursusdag.

slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.

Aan het Vondelpark

De cursus wordt gegeven in Amsterdam in Centrum de Roos aan de P.C. Hooftstraat, net in het Vondelpark. De locatie is goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Na aanmelding ontvang je meer informatie. 

slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.

Veel beter

De slaapoefening doe ik elke dag .Mijn dagen zijn zo veel leuker geworden en ik voel me zo veel beter. Ik kan me beter concentreren, doe meer zonder stress en ben minder vermoeid.

Wil je meer reviews lezen? Klik dan op deze link.

Binnen één dag beter slapen

Het kan

Wat fijn weer dat je ook dit jaar weer kunt! Ik spreek nog steeds af en toe studenten die over jouw workshop beginnen, ook als ze die 2 jaar geleden hebben gehad!
.
Groeten,Mxxxx Kxxxx. Pluscoach, zorgcoordinator & Burgerschap / PACT+ School voor Theater, Dans & Muziek

slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.

Slaapcursus zakelijk

Onderstaande bedrijven, instellingen en organisaties maakten gebruik van de kennis en ervaring van de Rob de Ron. Zij boden hun werknemers, scholieren of studenten een lezing, workshop of cursus aan. 

Onderstaande beeldfragmenten geven een korte impressie (zonder geluid) van een lezing, workshop of cursus over slaap. Er is veel mogelijk. Wil je meer weten? Kijk dan op zakelijk. Wil je een offerte aanvragen? Neem dan contact met me op.

Slaaplezing  

slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.

Slaapworkshop 

slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.

Slaapcursus

Slaapcursus. Rob de Ron. slaapworkshop slaaplezing slaapcollege slaapcoach slaaptherapie
slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.
slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.
slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.
slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.
slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.
slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.
slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.
slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.

Binnen één dag beter slapen

Het kan

Toen ik op een gegeven moment bang was om naar bed te gaan, ben ik een slaaptraining gaan volgen bij yogadocent Rob de Ron.
Op het moment slaap ik best goed. Meestal zo’n zes tot zeven uur per nacht.
.
Carla van Thijn in Plus Magazine

slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.

Slaapcursus in de media

Regelmatig verschijnen er interviews en artikelen in de media over de Slaapcursus. Zo volgde ook fotografe en beeldredactrice Carla van Thijn de bijzondere cursus van Rob de Ron. Ze vertelt hierover in Plus Magazine.

slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.
slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.

Binnen één dag beter slapen

Het kan

“Door zijn meditaties slaapt zijn vrouw weer, vertelt Rob de Ron. In huize de Ron is het een stuk gezelliger. En ook ik merk dat ik, nadat ik pas twee dagen overdag een kwartiertje heb geoefend, een nacht doorslaap” 
.
Journaliste en psychologe Hinke Hamer in dagblad Trouw

slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.
slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.

Slaapcursus particulieren

Slaap je licht, heb je moeite met inslapen of word je elke nacht rond dezelfde tijd wakker? Word je van elk geluidje of gedachte direct wakker en alert? Of je nu oppervlakkig slaapt, moeite hebt met inslapen of met doorslapen, beter slapen is voor iedereen mogelijk. Het kan. Binnen één dag.

Lees hieronder meer over de slaapcursus voor particulieren.

slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.

Slaapcursus zakelijk

Naast een slaapcursus voor particulieren geeft Rob de Ron ook cursussen, workshops en lezingen. Veel werknemers, scholieren en studenten die slecht slapen maken zich zorgen dat ze de volgende dag niet goed functioneren. Een aantal praktische handvatten om de slaap te verbeteren, kan veel voor hen betekenen.

Meer weten? Kijk op zakelijk.

slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.

Slaapcursus online

Nadat zijn vrouw slaapproblemen kreeg, ontwikkelde slaaponderzoeker Rob de Ron de eerste Nederlandse slaapcursus.  Vanaf 30 april 2019 is het mogelijk deze slaapcursus ook online te volgen. Deze online slaapcursus is voor iedereen die de kwaliteit van zijn slaap wil verbeteren.

Wil je meer weten? Kijk op slaapcursus online.

slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.

Vragen

Heb je nog vragen over slaapstoornissen, de cursus of over de organisatie van een college, workshop of lezing. Neem dan gerust contact met me op.

slaapstoornis. slaapstoornissen. slaapklacht. slaapklachten. slaapgebrek. slaapprobleem. slaapproblemen. slaaptekort. slapeloosheid.

Slaapstoornissen

Artikel over slaapstoornissen. Bijgewerkt in maart 2019.