Eus van Someren

Eus van Someren

We moeten de slapeloze medemens dankbaar zijn, volgens slaapexpert (→) Eus van Someren. Door hun waakzaamheid hielden ze het vuurtje brandende en de roofdieren op afstand

Eus van Someren zegt aan het eind van zijn lezing voor TEDX Amsterdam uit 2012 dat we de slapeloze medemens dankbaar moeten zijn. Door hun waakzaamheid, die bij de meeste slapeloze mensen groter is dan bij de goede slapers, hielden ze het vuurtje brandende en de roofdieren op afstand.

Zo zorgden ze, misschien ongewild, voor het overleven en voortbestaan van de mensheid. Zonder hen zou de mensheid allang uitgestorven zijn. Dat is natuurlijk geen wetenschap geeft Eus van Someren toe, maar het is een mooi verhaal. We zouden dan ook best met wat meer respect naar de slapelozen kunnen kijken, vindt hij.

Op deze pagina vind verwijzingen naar publicaties, interviews en lezingen over, met en van Eus van Someren. Slaapexpert (→) Van Someren is veruit Nederlands belangrijkste slaaponderzoeker (→). Wil je kennismaken met andere Nederlandse slaaponderzoekers? Klik dan op onderstaande link.

Slaapexpert (→) Eus van Someren is Nederlands meest vooraanstaande en creatieve slaapdeskundige

Slaapexpert (→) Eus van Someren is hoofd van de afdeling Slaap en Cognitie van het Nederlands Herseninstituut (→) en hoogleraar integratieve neurofysiologie aan de VU. Hij is initiatiefnemer van het  Slaap Register (→). Het register doet uitgebreid onderzoek  naar de oorzaken en gevolgen van slapeloosheid. Deelname is simpel en zeer waardevol voor het vinden van oplossingen voor slaapprobemen.

Iedereen slaapt wel eens slecht, maar veel mensen slapen iedere nacht slecht. Help dit op te lossen door via internet een vragenlijst in te vullen. Iedereen kan helpen. Slechte, maar vooral ook goede slapers, want deze hebben het geheim! Alleen met jou hulp kunnen we slaapproblemen de wereld uit helpen!

Iedereen slaapt wel eens slecht, maar veel mensen slapen iedere nacht slecht. Help dit op te lossen door via internet een vragenlijst in te vullen (→)

Slaapexpert Eus van Someren is hoofd van de afdeling ‘Sleep and Cognition’ (→) aan het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (→) en hoogleraar aan de VU in Amsterdam (→). Voor zijn grootschalig onderzoek over slaapproblemen vraagt hij goede en slechte slapers om mee te helpen. Uit dit onderzoek blijkt o.a. dat chronisch slapeloze mensen overdag verrassend genoeg zeer actief zijn. Hartslag, metabolisme, stresshormonen, gedachten en emoties, prikkelbaarheid: vrijwel alles wat je bij een slapeloze kan meten, is verhoogd. Op den duur is dat erg uitputtend, wat tot een depressie kan leiden.

Verantwoording Bron: Artikel uit februari 2016 door de VAN SOMEREN GROEP (→)

Je kunt de lezing van slaapprofessor Eus van Someren uit 2012 voor TEDX Amsterdam hieronder bekijken. Dat kan ook via Youtube (→) of TEDXAmsterdam (→) archief

Howel de lezing door een aantal wetenschappelijke termen af en toe misschien lastig te volgen is, kan ik je aanraden deze toch tot het eind te volgen. Professor van Someren toont aan het slot van zijn lezing een afbeelding van een aantal mensen rond een kampvuur en vertelt daarbij dat we de slapeloze mens dankbaar moeten zijn. Weten waarom? Bekijk dan nu zijn lezing (→).

Bepaalde hersenmechanismen van slapeloze mensen verschillen gewoon echt van die van de goede slapers, aldus Eus van Someren in de Volkskrant (→)

Slapeloosheid wordt in het wetenschapcircuit niet serieus genoeg genomen, vindt slaaponderzoeker (→) en psychofysioloog Eus van Someren. ‘Dan wordt er gezegd: iedereen heeft wel eens een slechte nacht. Maar er is echt iets aan de hand in het brein van slapelozen.

Veel slechte slapers zijn van nature alerte mensen. Eus van Someren bevestigt dit beeld van de slechte slaper. Bepaalde hersenmechanismen verschillen gewoon echt van die van goede slapers. Dat uit zich mooi in een reactietaakje. Als je goede slapers hun nachtrust ontzegt en daarna een reactietest laat doen, zijn ze langzaam. Slapeloze mensen hebben juist de neiging nog sneller te reageren! Ze zijn eigenlijk 24 uur per dag waakzaam, aler en paraat.

Van Someren vindt het een mooie gedachte dat vroeger, in primitieve stammen, het misschien de slapeloze medemens was die voor het voortbestaan van onze soort zorgde. Doordat ze wakkerder zijn dan de gemiddelde mens stookten ze het vuur nog eens op als het dreigde te doven. Zo zorgden ze voor warmte en hielden zo de roofdieren op afstand.

Eus van Someren: “Eigenlijk moeten we de slapeloze met respect behandelen, omdat ze misschien afstammen van de voorvaderen aan wie we ons bestaan te danken hebben”.

Verantwoording bron: dit is een artikel uit de Volkskrant. Wil je het volledige artikel lezen? Klik dan op onderstaande link.

Dan moeten we niet proberen beter te slapen, maar de stress reduceren of voorkomen, aldus Eus van Someren in de VPRO gids, dat hem interviewt naar aanleiding van het programma ‘De Slapelozen’ van Frits Spits (→)

Naar aanleiding van het programma ‘De Slapelozen’ van Frits Spits (→) publiceert de VPRO gids in nr. 48 een interview (→) met Eus van Someren. In het VPRO interview zegt van Someren ondermeer: 

“In de hersenen zitten circuits die bepalen of je wakker bent of slaapt, zoals de biologische klok. Ik dacht altijd dat slapeloosheid daar moest zitten. Dat viel wel tegen. De genen waarvan de ‘verkeerde’ varianten je voorbestemmen tot slapeloosheid worden nauwelijks gebruikt bij de biologische klok of andere structuren in het brein die je slaap regelen. We vinden ze veel meer in de hersenstructuren die je aandacht en emoties regelen. 

Een mooi inzicht. Misschien gaat het best wel goed met de slaapregeling zelf, maar staat iets anders dit in de weg. Komt stress veel harder binnen en wordt die minder goed verwerkt. Dan moeten we niet proberen beter te slapen, maar de stress reduceren of voorkomen.”

Eus van Someren

Met zijn onderzoek naar slapeloosheid schudde slaapexpert (→) Eus van Someren de onderzoekswereld wakker, aldus de Volkskrant (→)

In de medische wetenschap lijkt iets pas bestaansrecht te hebben als het meetbaar is. Maar sommige problemen zijn moeilijk te meten. Lange tijd dachten we alle slaapklachten te kunnen vaststellen met een simpele blik op het EEG, dat de elektrische activiteit van de hersenen registreert. We plakten elektrodes op iemands hoofd om te meten wat er ’s nachts gebeurde in het brein. Langzame hersengolven op het EEG zouden laten zien dat iemand niet bij bewustzijn is. Wat bleek? EEG’s van mensen met slaapklachten verschilden weinig van de mensen zonder klachten.

‘Eigenlijk hebben duizenden slechte en goede slapers mij geholpen bij mijn onderzoek door het beantwoorden van de  vragenlijsten (naar slaapregister.nl →). Ze rapporteerden hoe ze sliepen. Zo kreeg ik toegang tot een hele berg gegevens. Uit die gegevens bleek dat er verschillende soorten slapeloosheid bestaan, een nieuw inzicht in de wereld van het slaaponderzoek.’

Verantwoording bron: Artikel uit de Volkskrant (→). Het artikel is ook terug te vinden in Psychologie magazine (→) Wil je het volledige artikel lezen? Klik dan op onderstaande link.

Het lijkt erop dat veel slapeloze mensen bepaalde spanningen niet opgeruimd krijgen tijdens hun slaap en daardoor nog vermoeider wakker worden dan voor hun slaap, zegt slaapexpert (→) Eus van Someren

Wetenschappers zijn een stapje dichter bij het vinden van de oorzaak van slapeloosheid. Een internationaal onderzoeksteam heeft voor het eerst genen geïdentificeerd, die het risico op chronische slapeloosheid vergroten. De resultaten van het onderzoek zijn verschenen in Nature Genetics (→).

“Het lijkt erop dat mensen met die risicogenen bepaalde spanningen niet goed opgeruimd krijgen tijdens hun slaap”, zegt Eus van Someren in Nieuws en Co op NPO Radio 1 (→). Normaal gesproken helpt slaap om indrukken en belevenissen van overdag te verwerken of een plek te geven. Bij mensen met slapeloosheid werkt dat mechanisme echter niet, of nauwelijks. “Een nachtje slapen doet dan niet zo veel goeds. Soms kunnen slapelozen zelfs nog meer gespannen wakker worden dan dat ze naar bed gingen.”

Verantwoording Bron: Nature Genetics (→) Het volledige artikel is te lezen op de NOS (→). Wil je meer lezen? Klik dan op onderstaande link.

Eus va Someren

Slaapdeskundige (→) Ingrid Verbeek (→): Wie mediteert heeft minder slaapbehoefte

NRC (→) schreef onlangs over vroeg opstaan en mensen die hun wekker wat eerder zetten om nog vóór het ontbijt van alles te doen. Onder andere slaapdeskundige (→) Ingrid Verbeek (→) van het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe (→) komt aan het woord. In het artikel zegt zij: „Mensen die mediteren hebben minder slaapbehoefte, omdat ze tijdens het mediteren gedeeltelijk herstellen.” Ingrid Verbeek (→) baseert haar uitspraak op wat ze ziet in haar vakgebied. „Ik ben al 25 jaar actief in dit vak. Slaap is belangrijk voor herstel, maar in de praktijk zie ik dat mensen ook in meditatie en ontspanningsoefeningen (→) herstel en rust vinden.”

Slaapdeskundige (→) Gerard Kerkhof (→): ‘Meditatie helpt bij slapeloosheid’

Professor Gerard Kerkhof (→), hoogleraar psychofysiologie van de 24-uurs ritmiek en slaap, kan dit bevestigen. Meditatie helpt volgens Gerard Kerkhof (→) mensen die last hebben van slapeloosheid. „Meditatie (→) kan er dan voor zorgen dat mensen zich goed en rustig voorbereiden op de slaap.” Dat is ook aantoonbaar bewezen.

Bron NRC (→) : Dit artikel is op 5 April 2016 geschreven door Diederik Huffels (→) in het NRC (→) 

Eus van Someren

Dagelijks regelmatig pauzeren en de tijd nemen voor een rustmoment is voor herstel van elk facet van je lichaam en je leven net zo waardevol als slaap

Slaapcursus.nl (→) Eus van Someren

Wil je weten wat een goede pauze is en hoelang of wanneer je het best kunt rusten? En wil je meer weten over slaap en de aanpak van langdurige slapeloosheid? Bestel dan nu het Slaapcursus E-book (→). Je kunt het boek uitstekend combineren met de Yoga Nidra luisteboeken (→).

Bestel de luisterboeken met elk 3 Yoga Nidra slaap meditaties … download ze op je favoriet digitale apparaten … zoek een plek waar niets of niemand je stoort en je jezelf veilig en op je gemak voelt …  ga dan op je rug liggen met de armen en benen enigszins gespreid … 

Wil je verder lezen over de juiste houding waarin je Yoga Nidra beoefent? Lees dan hier verder (→).

Slaapcursus E-book
Slaapcursus Luisterboek 1
Slaapcursus Luisterboek 2
Slaapcursus Luisterboek 3

Je kunt het slaapcursus E-book en de luisterboeken met elk 3 Yoga Nidra slaapmeditaties eenvoudig bestellen en downloaden op je favoriete digitale apparaat. Zo heb je ze altijd en overal bij de hand (→)

Slaapcursus.nl (→) Eus van Someren.