Slaaponderzoekers

Slaaponderzoekers en slaapdeskundigen* zijn denkers, journalisten, schrijvers, kunstenaars en wetenschappers met diverse achtergronden en specialisaties. Ze hebben ook uiteenlopende meningen, inzichten en oplossingen over slaap en slaapproblemen. Logisch, want slaap is complex en de oplossingen voor slaapproblemen en slaapstoornissen zijn zelden eenduidig.

Slaaponderzoekers

Slaaponderzoekers. Erik Scherder en slaaponderzoeker Rob de Ron.. Congres over slaap van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Op deze webpagina vind je in chronologische volgorde verwijzingen (links) naar de belangrijkste artikelen, publicaties, boeken en interviews van verschillende nationale en internationale slaaponderzoekers en slaapdeskundigen.

Slaaponderzoekers

Slaaponderzoekers. Girolamo da Treviso (1497-1544). Slapende Venus (1523). Collectie Galeria Borghese in Rome. Slaapcursus Afb. Wikimedia Public Domain.

Slaaponderzoeker Eus van Someren: ‘Om te slapen moet je lekker kunnen liggen’

Met zijn onderzoek naar slapeloosheid schudde Eus van Someren de onderzoekswereld wakker. Dat leidt niet tot dé oplossing, want hij ontdekte verschillende typen insomnia. Maatwerk is dus nodig.

Artikel Psychologie Magazine

Rob de Ron “Wordt dit geen slome cursus met zoveel slechte slapers bij elkaar?”

Slaaponderzoeker Rob de Ron is oprichtervan de eerste slaapcursus van Nederland. Slaapcursus.nl. TToen Rob de Ron zijn eerste slaapcursus gaf, was hij niet zeker van zijn zaak. Wordt dit geen slome cursus met zoveel slechte slapers bij elkaar? Het omgekeerde bleek waar. De cursisten zijn juist uitzonderlijk wakkere types. Rob de Ron herkent het beeld dat ‘slaapprofessor Eus van Someren schetst van de slapeloze medemens. Van Someren vindt dat we slapeloze mensen met respect moeten behandelen omdat ze misschien afstammen van de voorouders aan wie we ons bestaan te danken hebben.

Slaapcursus.nl

Slaaponderzoeker Ysbrand van der Werf neemt de nacht van minuut tot minuut met me door

Een paar dagen later neemt slaaponderzoeker Ysbrand van der Werf de nacht minuut voor minuut met me door. Ik zie hoe ik zink en weer stijg naar het oppervlak van mijn slaap, weer zink en weer stijg. De slaaponderzoeker becommentarieert mijn slaap als was het een pas geboren baby met alles erop en eraan.

Artikel Mark Mieras in de Volkskrant.

Slaaponderzoekers

Slaaponderzoekers. William Sidney Mount (1807-1868). Boys Caught Napping in a Field (1848). Brooklyn Museum, New York. Slaapcursus. Afb. Wikimedia Public Domain.

Interne links ‘Slaaponderzoekers’

Deze pagina is verwant aan de pagina Slaapdeskundigen.

Slaaponderzoekers
Slaaponderzoekers. Frederic Lord Leighton (1830-1896). Flaming June (1895). Museo de Arte de Ponce, Puerto Rico. Slaapcursus Afb. Wikimedia Public Domain.
..
..
De getoonde werken bevinden zich in het publiek domein in landen en gebieden waar de auteursrechttermijn het leven van de auteur plus 100 jaar of minder is. Van deze bestanden is vastgesteld dat er geen bekende auteursrechtaanspraken op rusten, alle aanverwante en naburige rechten daarbij inbegrepen.