Slaaponderzoekers 

Slaaponderzoekers zijn wetenschappers met verschillende specialisaties, maar ook met uiteenlopende meningen. Logisch, want slaap is complex en de oplossingen voor slapeloosheid zijn niet eenduidig of eenvoudig.

Slaaponderzoekers speuren naar subtiele afwijkingen in de slaap

De slaap is complex. Ongeveer een op de tien Nederlanders worstelt met de slaap. Verassend genoeg hebben veel slapeloze ogenschijnlijk wel een normaal slaappatroon. ‘Dat noemen we ‘sleep state misperception’. De grote vraag is of zij zich vergissen of wij‘, zegt de slaaponderzoeker Ysbrand van der Werf. Slaaponderzoeker en hoogleraar Eus van Someren, speurt onder meer naar subtiele afwijkingen in het slaappatroon van deze groep.

Slaaponderzoekers

.

SEO Slaaponderzoekers, maart 2017.